[XD] 哥吉拉2之怪獸都在說什麼? (台語版)

作者: alex0203cool (Alex)   2018-12-28 23:48:31
https://youtu.be/4ktEskY1s7U
剛剛不小心看到黃大俠原來有配這支預告
爬了一下應該是沒OP...吧
作者: s9523752 (Wayne Chang)   2018-12-29 02:05:00
有點想看XD 不過還好久QQ
作者: eddy017041 (天真的少年啊)   2018-12-29 10:46:00
這群怪獸有夠沒教養 XD
作者: zChika (滋琪卡)   2018-12-29 10:57:00
哏不行
作者: awesomeSS66 (巫乃泥)   2018-12-29 11:56:00
大俠又不務正業了

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com