[LIVE] 桌球男單獎牌戰 林昀儒 18:55

作者: hiwi (鮪魚)   2021-07-30 18:20:39
林昀儒 桌球 男單銅牌戰/金牌戰
https://i.imgur.com/y3Hthdu.jpg
奧運官方賽程 https://reurl.cc/7rAYG9
奧運官方即時比分 https://reurl.cc/XWrpm7
愛爾達賽程 https://reurl.cc/EnvyRa
線上或MOD轉播: 表定18:55
愛爾達體育二台直播 https://tokyo2020.eltaott.tv/
電視轉播:官網表定19:00開播
東森51轉播表 https://reurl.cc/a9bRV9
公視轉播表 https://reurl.cc/AkWpA3

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com