[NS ] 售 寶可夢劍 殭屍部隊三部曲

作者: wherewu (where)   2020-04-19 00:37:35
★【物品名稱】:寶可夢劍 殭屍部隊三部曲
★【遊戲分級】:限制級 ← 可直接使用,無須編輯。
★【地區語系】:中文
★【商品圖片】:
https://i.imgur.com/fqOYznQ.jpg
https://i.imgur.com/K7RRGaC.jpg
https://i.imgur.com/4iT648q.jpg
https://i.imgur.com/1h6Qyqi.jpg
★【售 價】: 寶可夢劍 1100 元
殭屍部隊 1100 元
★【交易方式】: 蝦皮優先 / 新北三重面交站內信
 【保存狀況】:良好
 【附  註】:蝦皮連結https://shopee.tw/product/104797709/3729391736?smtt=0.
0.9

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com