[Live] 響尾蛇 @ 小熊

作者: youngluke (luke)   2021-07-24 02:10:04
Arizona Diamondbacks @ Chicago Cubs
OPS OPS
2B J. VanMeter .659 1 CF R. Ortega .758
RF K. Calhoun .620 2 LF K. Bryant .836
3B E. Escobar .791 3 1B A. Rizzo .756
1B C. Walker .644 4 SS J. Baez .773
LF D. Peralta .730 5 3B M. Duffy .733
CF P. Smith .742 6 RF J. Heyward .634
SS N. Ahmed .617 7 2B N. Hoerner .762
C D. Varsho .570 8 C R. Chirinos 1.021
P Z. Gallen .343 9 P Z. Davies .364
ERA ERA
RHP Z. Gallen 1-4 3.86 P RHP Z. Davies 5-6 4.35
比賽在2:20開賽
https://reurl.cc/4an2Gv
作者: a48956312 (玉里劉的滑)   2021-07-24 02:16:00
唯一日場
作者: chan324 (北極熊)   2021-07-24 02:16:00
小熊要進補了吧
作者: youngluke (luke)   2021-07-24 02:18:00
小熊的情況比較特別 蠻有意思的
作者: chiawww (大維尼)   2021-07-24 02:21:00
商品展示會吧
作者: a48956312 (玉里劉的滑)   2021-07-24 02:22:00
原來老大去外野了
作者: ZaneTrout (帥氣火迷)   2021-07-24 02:29:00
Go Cubs Go
作者: a48956312 (玉里劉的滑)   2021-07-24 02:40:00
內野魔術師for 3
作者: chan324 (北極熊)   2021-07-24 02:40:00
碼上就三分砲

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com